Om projektet

PROJEKTET

Kom till Byn! Utspelade sig i tre kommuner i Gävleborg under 2016. Projektet började med att konstnärerna, konstnärsduom [krig] bjöd in invånarna på de olika platserna, att delta i välkomnandet av en utomstående besökare som aldrig tidigare besökt orten. Istället för att den inbjudne gästen fick besöka de redan kända besöksmålen, uppmanade konstnärerna ortsborna att lämna egna förslag på vad besökaren borde se. Förslag som var kopplade till dem själva, platsens unika historia eller deras dagliga liv.

Under våren reste konstnärerna själva runt i områdena och träffade människor som var engagerade i bygden. Samtidigt samlade de in förslag för vad de skulle visa upp för gästerna. På de lokala biblioteken placerades lådor ut, där en kunde lämna sina tips anonymt. De deltog i arrangemang på orterna, tex midsommarfirande, marknader och nationaldagsfirande.

Projektet bygger på en processbaserad arbetsmetod. konstnärerna var intresserade av att skapa ett möte med det lokala engagemanget. Beroende på vad som hände under projektets gång, har de följt olika teman och tips som resulterat i de olika möten och upplevelser som finns dokumenterade här, på hemsidan.

I maj 2016 annonserade de via Konstfrämjandes hemsida, efter tre personer som ville delta som ”gäster” i projektet. Och åka på semester med konstnärerna på de olika orterna. Tre personer valdes ut, Johan Ohlsson som följde med till Ovanåker, Saga Hedlund, som reste till Hofors och Torsåker och Johan Lundin, som följde med projektet till Österfärnebo och Gysinge.

När resorna påbörjades hade konstnärerna sammanställt ett program för de kommande dagarna, baserat på ortsbornas berättelser och förslag. I den mån det gick hade konstnärerna stämt träff med personerna som lämnat förslagen, så att de själva fick presentera sina förslag för gästen. Upplevelserna och mötena dokumenteras med ljud och bild och den sidan du är på nu, är en sammanställning av berättelser och bilder från resan, kanske kan det bli ortens alternativa turistguide?

Projektet strävar efter att vara en plats för berättelser och som vanligtvis inte kommer till tals när bilden av orten skapas av internationell media. De inbjudna gästerna hade aldrig satt sin fot på någon av platserna tidigare, vilket gjorde att de representerar en möjlighet att börja på en ny berättelse om platsen och göra den till sin egen. Konstnärernas intention var att undersöka platserna med ingångspunkten att de skapas tillsammans av de människor som bor där och att betrakta platsen som en öppen process som ständigt skapas gemensamt, både av ortsbor och av besökare. Kanske kan projektet ge plats åt andra perspektiv på dessa platser än de som skapas av omvärlden?

Projektet fungerade som Konstfrämjandet Gävleborgs uppstartsprojekt. Det startade upp hösten 2015, resorna genomfördes under sommaren 2016. Andra organisationer som stöttat projektet är de tre kommunerna, Hofors kommun, Ovanåkers Kommun och Sandviken Kommun, men även Region Gävleborg, Kulturbryggan och Gunvor Göranssons kulturstiftelse.
Hemsidan är gjord av Studio Lord.

KONSTNÄRSDUON [krig]

[krig] är det konstnärliga mötet mellan Jon Perman och Karin Bäckström. [krig] är en ritual, en rörelse, en känsla, en resa. Tillsammans har de arbetat i gemenskap och med deltagande processer, både som konstnärer och i föreningar, som som installationer, uppträdanden och happenings. Intresset för arrangemang och i längden också föreningar tar sig uttryck i programmen på Galleri LarsPalm i Sandviken, som de varit en drivande kraft bakom sedan 2010, men också Kulturföreningen Backbeatbolagets verksamhet på Kungen. 2015 tog de initiativet till att starta upp en ny regional förening, Konstfrämjandet Gävleborg.

[krig] vill vända på förhållandet mellan artist och publik och mässar om galenskapen och kreativitetens rätt. Om att utforska världen genom konsten. Om att få vara som en är, inte orka med och brinna inuti. [krig] vill inget speciellt, [krig] skapar en värld. [krig] är en ide om allt.

KONSTFRÄMJANDET GÄVLEBORG

Konstfrämjandet Gävleborgs målsättning har sedan nystarten 2015 varit att främja möten med samtidskonst i länet, men också att verka för att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta med samtidskonst i regionen, samt att stärka ungas inflytande över kulturella arrangemang.

Konstfrämjandet som helhet är en ideell organisation som arbetar i syfte att främja konstintresset genom konstbildning, centralt och regionalt. Uppdraget bygger på bildningens och konstens frigörande roll och att alla ska ha tillgång till konst och bildning i ett jämlikt samhälle. Konstfrämjandet har sedan 1940-talet som en del av den svenska folkrörelsen stimulerat konstnärlig produktion och presentation. Förbundets medlemmar utgörs av olika fackliga och studieorienterade förbund samt intresseorganisationer som är intresserade av att närma sig konsten, exempelvis Kommunal, ABF och LRF. I linje med hur konst- och kulturproduktion de senaste åren har utvecklats, är Konstfrämjandets ambition att skapa en större delaktighet i den konstnärliga processen.

 

Gå till Konstfrämjandet Gävleborgs hemsida

Gå till Konstfrämjandets hemsida

Kom till byn genomfördes av Konstfrämjandet med stöd av Hofors, Kommun, Ovanåker Kommun, Sandvikens Kommun, ABF, Kulturbryggan, Region Gävleborg och Gunvor Göranssons Kulturstiftelse